Starter

19,990 บาท/ครั้ง

 • -
 • จำนวน 1 ครั้ง
 • พื้นที่ไม่เกิน 80 ตร.ม./ครั้ง
 • ฟรี! Hosting 1 ปี
 • -
 • -
 • -

Basic

15,990 บาท/ครั้ง

 • ประหยัด 20%!
 • จำนวน 5 ครั้ง
 • พื้นที่ไม่เกิน 80 ตร.ม./ครั้ง
 • ฟรี! Hosting 1 ปี
 • ถ่ายซ่อมฟรี 1 ครั้ง
 • -
 • -

Business

11,990 บาท/ครั้ง

 • ประหยัด 40%!
 • จำนวน 20 ครั้ง
 • พื้นที่ไม่เกิน 80 ตร.ม./ครั้ง
 • ฟรี! Hosting 3 ปี
 • ถ่ายซ่อม ฟรี 2 ครั้ง
 • โลโก้และเมนูแบบเฉพาะ
 • -

Enterprise

สอบถามเพิ่มเติม

 • -
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่จำกัดขนาดพื้นที่
 • Hosting เอง
 • ถ่ายซ่อมไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • โลโก้และเมนูแบบเฉพาะ
 • ติดตั้งในเว็บไซต์ตนเอง